50

Despre Galerie

50 de lei, pentru un vârf de săgeată. Iată doar muchea cea mai de sus a lemnului. Am construit un obiect care se mişcă, sau mai bine zis, cu care te mişti într-un plan conceput de tine. Este vârful de lance, în lupta cu compoziţia plastică, în funcţie de spaţiu şi buget. Aşa cum ai recompune o pânză de Ucelo, suliţă cu suliţă. Propun o lucrare modulară, să oferi unui spaţiu mic şi intim sau celui generos, o lucrare monumetală cu perspectivă. Lucrarea celulară. Cu care poţi pune un punct pe perete ori să compui o linie, să îmbraci un colţ din casă, sau să creezi geometrii minimaliste. Iar ca alternativă, aduc şi coada cometei, sau axul săgeţii. O ramă în care poţi schimba lucrarea în funcţie de starea de zi cu zi. Unde poţi stabilii nişa de axpunere, sau temporaritate unui calendar pe zile. Este punctul din care porneşte linia, ori poate capitel al coloanei, din el se naşte sensul unei ordini. În acest obiect care încape ori unde, găseşti marginea fină a unei lucrări care porneşte din tine. Cifrată prin sensul ei, aduce compoziţai numerică, iar cu asta permanenta schimbare.  Aceasta este arta de la centimetru, la infinit.

Categorie

Galerie