Cetatea Copiilor

Despre Galerie

Lucrare de Land Art – CETATEA COPIILOR

Formele redate de copii conţin adevărul dat de nevinovăţia gestului. Copiii creează forme, imprimând obiectelor forţa care animă figuri şi simetrii, astfel încât nu o dată acestea sunt considerate o operă autentică. Atitudinea copilului în faţa lucrării asumate întru totul devine foarte profundă, creând un spaţiu simbolic al propriului adevăr, a cărui clară ilustrare reprezintă un concept de o profunzime pe care doar trecerea printr-o întreagă viaţă o poate da.

Asistând din balconul unui bloc la lucrarea copiilor, am putut observa cum aceştia intră în dialog cu apa, pământul şi betonul, jucându-se cu ele în plămădiri de forme şi gânduri. Prin simplitatea şi armonia formelor, au ilustrat o întreagă lume, căreia eu, observatorul, am încercat să-i subliniez prezenţa. Folosind soluţii compoziţionale, copiind inventivitatea copiilor şi explorând elementele land-art-ului, le-am transpus pe pânză cu uşurinţă, în momentul în care am început a le înţelege. Simplitatea formelor şi a structurii m-a incitat în descoperirea a din ce în ce mai multe variaţii ale unei teme cu implicaţii artistice.

Subiectul de interes al lucrării este purtarea semnului, folosind elemente modular orizontale purtătoare dintr-o imagine în alta. Culoarea vine să întărească dinamica compoziţiei şi încercările mele nu fac altceva decât să evidenţieze puternicul impact al formelor simple. Copiii folosesc triada fundamentală a elementelor locului, elemente pe care eu le folosesc simbolic în motive cromatice şi compoziţionale.

Am intenţionat redarea subiectului prin starea sa dinamică, „roţii” redându-i mişcarea (extensia) în raport cu elementele statice ale peisajului. Călătoria copilului este subliniată cu ajutorul gândului materializat în obiectul roată nouă.

Folosind compoziţia deschisă cu accentuarea liniei de orizont, am intenţionat marcarea spaţiilor noi ale adevărului creat, întâlnirea cu formă iconică într-un cadru oglindit. Auriul între alb şi negru a fost folosit pentru a reda conglomerarea razelor mişcării elementului simbol roată nouă. În lucrările de culoare apare elementul permanent „apa”, ca formă purtătoare de semn.

 

Elemente folosite în lucrarea de land-art:

Fire – elemente geografice din compoziţia estetică a locului ales:

Beton – digul înflorit al râului; un răboj de inscripţionări şi intenţii de pregătire prin care invocă şi implică cerul (întrebare şi căutare);

Pământul – material folosit sau lut brăzdat cu poteci (geometria locului); crearea unei nave cu patru braţe simetrice într-un halo al pământului circular, obţinând o formă dinamică în aşteptarea unei deplasări;

Apa – apă curgătoare, motivul principal de interes al lucrării copiilor, creşterea nivelului râului inundând malurile;

Elemente mobile

Cauciucul – element purtat în formă de roată nouă. Când nivelul apei creşte, roţile ies din pământ, la suprafaţă, plutind purtate de apă. Motivul de interes este purtarea elementului subiect mobil dintr-o formă creată a unui adevăr impus, folosind ciclul real al organismului Râu (apă curgătoare).

 

 

Categorie

Pictura